Szennyvíztisztító telep bontási terv

A régi, elavult és rossz hatásfokkal működő, vagy felhagyott szennyvíztisztító telepet (vizilétesítményt) el kell bontani, de minimum gondoskodni kell a terület biztosításáról - a környezeti károk ellen.

A készítendő tervet - vízjogi létesítési bontási tervnek hívjuk, melyet engedélyeztetni kell. Időigénye a megrendeléstől számítottan 1-2 hónap tervezés és min. 60 nap engedélyeztetés + 15 nap, míg jogerőre emelkedik az engedély.

Ezután kezdhető meg a kivitelezés (bontás), majd ennek lezárultával, ha nem volt környezeti kár (pl. szennyezett talajvíz, talaj, élővíz) akkor az eljárás végeztével az adott helyrejzi szám pl. ipari parknak is kiváló lehet, mivel van közüzemi ivóvíz és elektromos ellátása.

Referencia munka

Nagykáta, "régi" szennyvíztisztító telep


A szennyvíztisztító telep évtizedekig működött a településen, viszonylag ritka technológiával (oxidációs-árkos).

Bár az elfolyó tisztított szennyvíz megfelelt az akkori követelményeknek, nagyon magas fajlagos szennyvíztisztítási energiaigénye mellett a rotoros keverő + egyéb berendezéseinek elöregedése és nem utolsó sorban az irányítástechnikájának korszerűtlensége miatt bontásra ítéltetett.

Elérhetőségek:

Vörös Imre
vízépítő mérnök- kamarai nyilv.sz. 01-15008
vezető tervező - VZT
környezetvédelmi szakértő- SZKV 1.1, 1.2, 1.3

Telefon:  +36-70-386-3535

FAX: :  +36-1-201-3481

E-mail:  info@envib.hu

Cím:  1027 Budapest, Margit krt. 50-52. IV/5/a

Cégadatok:

Név: ENViB Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság
Rövidített név: ENViB Bt. (alapítva 1998)

Számlaszám : 50400096-11012249, Mohács és Vidéke Takarékbank

Adószám: 20167062-1-41

Fő TEÁOR #: 71.20 (Műszaki vizsgálat, elemzés)