Szennyvízelvezetési agglomeráció váltás

A 379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet - Magyarország települési szennyvíz-elvezetési és -tisztítási helyzetét nyilvántartó Településsoros Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről, valamint a szennyvíz-elvezetési agglomerációk lehatárolásáról szerint készülő tervdokumentáció.

Gyakorlatilag egy egyszerüsített költség-haszon elemzés a jogszabályban leírt plusz feladatok elvégzése mellett.

Referencia munka

Pilisszentlászló 2015-2016

A közel 1200 lélekszámú, tehát 2000 lakosegyenérték alatti - önálló szennyvízelvezetési agglomerációs besorolású település, mely jelenleg csatornázatlan.

A cégünk által készített dokumentáció (műszaki, környezet és természetvédelmi felmérés mellett) három lehetséges verziót vizsgált.

Megvizsgáltuk a Váci és a Szentendrei rendszerre való csatlakozás lehetőségét, illetve ha helyben történne a szennyvíz tisztítása, saját szennyvíztisztítóval. A negyedik verzió = ha nem történne semmi - ún. 0 verzió is bemutatásra került (környezeti kár, annak becslése, költsége(i)...).

Az eljárás kétlépcsős volt (I. fok - Vízügyi Igazgatóság, II. fok - Országos Vízügyi Főigazgatóság)

A terv 2017 február végén elfogadásra került.


Elérhetőségek:

Vörös Imre
vízépítő mérnök- kamarai nyilv.sz. 01-15008
vezető tervező - VZT
környezetvédelmi szakértő- SZKV 1.1, 1.2, 1.3

Telefon:  +36-70-386-3535

FAX: :  +36-1-201-3481

E-mail:  info@envib.hu

Cím:  1027 Budapest, Margit krt. 50-52. IV/5/a

Cégadatok:

Név: ENViB Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság
Rövidített név: ENViB Bt. (alapítva 1998)

Számlaszám : 50400096-11012249, Mohács és Vidéke Takarékbank

Adószám: 20167062-1-41

Fő TEÁOR #: 71.20 (Műszaki vizsgálat, elemzés)